http://www.elumint.nl http://www.elumint.nl/missie http://www.elumint.nl/diensten http://www.elumint.nl/opleiding http://www.elumint.nl/ervaring http://www.elumint.nl/projecten http://www.elumint.nl/expertise http://www.elumint.nl/gegevens
Projecten
   Bij de volgende projecten heeft Elumint inmiddels een rol (van betekenis) gespeeld:

  - Renovatie Techniek VerkeersCentrale Noordwest Nederland (Velsen): Projectmanagement Contractvorming
  - Renovatie Haringvliet en Volkerak Sluizencomplexen: Projectmanagement & Contractmanagement
  - Verzwaring Noodstroomvoorzieningen Tunnel Dordtse Kil: Contractvorming & Begeleiding
  - Renovatie Velsertunnel: Projectmanagement Contractvorming
  - Ontwerp Overkapping A2 Leidsche Rijn: Advisering Tunnelverlichting
  - Onderzoek pompcapaciteit Tunnel Dordtse Kil
  - Hubertustunnel: Advisering Beheerder Verkeerssystemen
  - Onderzoek haalbaarheid LED-tunnelverlichting
  - Onderzoek haalbaarheid Energieneutrale Wegmarkering
  - Gastdocent Hogeschool Utrecht m.b.t. Ontwerp Tunnelinstallaties

 
Een overzicht van projecten waar in het verleden aan is gewerkt:

  - TunneltracÚ Sijtwende (tunneltechnische installaties en verkeersmanagement)
  - Verkeers- en Tunneltechnische Installaties A73 Tunnel Roermond en Tunnel Swalmen
  - Tweede Beneluxtunnel en renovatie bestaande Beneluxtunnel (tunneltechnische installaties  
    en verkeersmanagement)
  - Renovatie Kiltunnel (inclusief bedieningsfilosofie, verkeerssystemen)
  - Verkeerssignalering MTM Eindhoven
  - Verkeerssignalering MTM Vaanplein-Ridderkerk
  - Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) Aalsmeer - Schiphol
  - Diverse bruggen in Brabant en Zuid-Holland

  - Tunnelverlichting in Velsertunnel, Wijkertunnel, Schipholtunnel, Beneluxtunnel,
    Sijtwende, Botlektunnel, A73
  - Vele studies en onderzoeken op het gebied van tunnelverlichting
  - Mede-opsteller Handboek 'Verlichting van Tunnels en Onderdoorgangen' NSVV 2003
  - Openbare verlichting: diverse projecten
  - Concept dynamische wegmarkering Noord-Brabant

  - Veiligheidsstudies voor Sijtwende (wegverkeer en HOV-tunnel), OLS, Kiltunnel, Piet Heintunnel (tramtunnel)
  - Diverse tenders: Overkapping Barendrecht, A73, TES A15, Haringvliet en Volkeraksluizen,
    Spoorzone Delft
INFRASYSTEMEN  - ADVIES  -  MANAGEMENT  -  PROCESSEN