http://www.elumint.nl http://www.elumint.nl/missie http://www.elumint.nl/diensten http://www.elumint.nl/opleiding http://www.elumint.nl/ervaring http://www.elumint.nl/projecten http://www.elumint.nl/expertise http://www.elumint.nl/gegevens
INFRASYSTEMEN  - ADVIES  -  MANAGEMENT  -  PROCESSEN

Missie

Elumint wil hoogwaardige en onafhankelijke adviesdiensten leveren op het
gebied van infra-systemen, concepten, processen en management

Elementair:
Benadering vanuit het elementaire: met een gezonde dosis verstand herleiden tot de kern van de zaak en van daaruit structuur en functie opbouwen.
Lumen:
De eenheid van licht; je licht op een andere manier op de materie laten schijnen; tevens een verwijzing naar aanwezige verlichtingsexpertise.

Integriteit:
Een belangrijke (voor)waarde voor de levering van onafhankelijke adviesdiensten!
Mint:
Frisheid in de benadering; humor kan een belangrijke rol spelen bij de creatieve oplossing van problemen.
In de bedrijfsnaam
Elumint
zijn elementen te herkennen
die verwijzen naar de eigen wijze waarop
aan deze missie invulling
gegeven wordt.