http://www.elumint.nl http://www.elumint.nl/missie http://www.elumint.nl/diensten http://www.elumint.nl/opleiding http://www.elumint.nl/ervaring http://www.elumint.nl/projecten http://www.elumint.nl/expertise http://www.elumint.nl/gegevens
INFRASYSTEMEN  - ADVIES  -  MANAGEMENT  -  PROCESSEN

Ervaring bij Elumint
 

Bij Elumint is ervaring beschikbaar welke is opgedaan vanuit verschillende invalshoeken bij vorige werkgevers.
Dit levert een unieke combinatie op in de markt van infratechnische systemen en is zeker op vele fronten waardevol.

Unieke combinatie van ervaring:

Opdrachtgever (Rijkswaterstaat)
Adviseur (Arcadis Infra)
Aannemer (HOMIJ Technische Installaties)
Ervaring is opgedaan met:

Projectdefinitie
Contractvorming
Prijsvorming
Projectmanagement
Systems Engineering en RAMS
Ontwerp review
Operationeel management
Beleidsvorming
Aanbestedingsstrategie
Marktanalyse en ontwikkeling
Infratechnische systemen:

Tunnels:
     - Tunnelveiligheid
     - Tunneltechnische installaties
Verkeersmanagement:
     - Verkeerssignalering
     - Dynamisch verkeersmanagement
Verlichting:
     - Tunnelverlichting
     - Openbare verlichting
     - Dynamische wegmarkering
     - Visuele geleiding