http://www.elumint.nl http://www.elumint.nl/missie http://www.elumint.nl/diensten http://www.elumint.nl/opleiding http://www.elumint.nl/ervaring http://www.elumint.nl/projecten http://www.elumint.nl/expertise http://www.elumint.nl/gegevens
INFRASYSTEMEN  - ADVIES  -  MANAGEMENT  -  PROCESSEN

Diensten van Elumint

  Elumint kan u op verschillende manieren van dienst zijn. Het onderstaande korte overzicht 
  geeft een impressie van de mogelijkheden:
  - Technische Advisering
  - Advisering op proces- of conceptueel niveau
  - Reviews (technisch, financieel, etc.)
  - Contractvorming en analyse
  - Tendermanagement
  - Proces-, project- of contractmanagement (al of niet op interim-basis)

  Deze diensten kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld:
  - Tunneltechnische installaties (TTI)
  - Verkeerstechnische installaties (VTI)
  - Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)
  -
Tunnelverlichting
  -
Openbare Verlichting (OV)


  Op de andere pagina's op deze site (Ervaring, Projecten en Expertise) kunt u zich een
  gedetailleerder beeld vormen van de mogelijkheden.